Условия на ползване, поверителност и бисквитки

Съгласие с потребителя

1. Въведение

Добре дошли в Academy SSTrader („Компанията“, „ние“, „нашите“, „нас“)!
Настоящите Общи условия („Условия“, „Условия за ползване“) уреждат използването от ваша страна на нашия уебсайт, разположен на academy.sstrader.com (заедно или поотделно „Услуга“), управляван от „ПРОСОКЪРООД, ЕИК 206618849, адрес на управление ул. „Руен“ 14, Дупница, България, МОЛ: Георги Евгениев Апостолов, Тихомир Койчев Ганев.

Нашата Политика за поверителност също така урежда използването от ваша страна на нашата Услуга и обяснява как събираме, защитаваме и разкриваме информация, която е резултат от използването на нашите уеб страници.
Вашето споразумение с нас включва тези Условия, Споразумение с потребителя, Политика за бисквитки и нашата Политика за поверителност („Споразумения“).
С достъпа до този уебсайт потвърждавате, че сте прочели и разбрали Споразуменията и се съгласявате да бъдете обвързани с тях, всички приложими закони и разпоредби и се съгласявате, че носите отговорност за спазването на всички приложими местни закони.
Ако не сте съгласни с някое от тези условия, ви е забранено да използвате или да осъществявате достъп до този сайт.

2. Използвайте лиценз

Дава се разрешение за временно изтегляне на едно копие от материалите (информация или софтуер) на уеб сайта на Academy SSTrader само за лично, некомерсиално преходно гледане. Това е предоставяне на лиценз, а не прехвърляне на собственост и съгласно този лиценз не можете: да променяте или копирате материалите; да използвате материалите за всякакви търговски цели или за каквото и да е публично показване (търговско или нетърговско); опит за декомпилиране или обратен инженеринг на всеки софтуер, съдържащ се в уеб сайта на Academy SSTrader; премахване на всякакви авторски права или други нотации за собственост от материалите; или прехвърлете материалите на друго лице или „огледайте“ материалите на всеки друг сървър. Този лиценз се прекратява автоматично, ако нарушите някое от тези ограничения и може да бъде прекратен от Academy SSTrader по всяко време.
Всяко друго използване на съдържанието на този уебсайт изисква предварително писмено разрешение от Academy SSTrader.

3. Отказ от отговорност

Материалите на уеб сайта на Academy SSTrader се предоставят „както са“. Academy SSTrader не дава никакви гаранции, изрични или подразбиращи се, и с настоящото се отказва и отрича всички други гаранции, включително, без ограничение, подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, годност за конкретна цел или ненарушаване на интелектуална собственост или друго нарушение на права. Освен това, Academy SSTrader не гарантира и не прави каквито и да било изявления относно точността, вероятните резултати или надеждността на използването на материалите на своя интернет уеб сайт или по друг начин свързани с такива материали или на сайтове, свързани с този сайт.

4. Ограничения

В никакъв случай Academy SSTrader или неговите доставчици не носят отговорност за каквито и да било щети (включително, без ограничение, щети от загуба на данни или печалба, или поради прекъсване на бизнеса), произтичащи от използването или невъзможността да се използват материалите на Academy SSTrader’s Интернет сайт, дори ако Academy SSTrader или упълномощен представител на Academy SSTrader са били уведомени устно или писмено за възможността от такива щети. Тъй като някои юрисдикции не позволяват ограничения на косвените гаранции или ограничения на отговорността за последващи или случайни щети, тези ограничения може да не важат за вас.

5. Ревизии и грешки

Материалите, които се появяват на уеб сайта на Academy SSTrader, могат да включват технически, типографски или фотографски грешки. Academy SSTrader не гарантира, че някой от материалите на неговия уеб сайт е точен, пълен или актуален. Academy SSTrader може да прави промени в материалите, съдържащи се на неговия уеб сайт, по всяко време без предизвестие. Academy SSTrader обаче не поема ангажимент за актуализиране на материалите.

6. Връзки

Academy SSTrader не е прегледал всички сайтове, свързани с неговия интернет уеб сайт и не носи отговорност за съдържанието на който и да е такъв свързан сайт. Включването на каквато и да е връзка не означава одобрение от Academy SSTrader на сайта. Използването на всеки такъв свързан уеб сайт е на собствен риск на потребителя.

7. Промени

в условията за ползване на сайта Academy SSTrader може да преразгледа тези условия за ползване за своя уеб сайт по всяко време без предизвестие. Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани с актуалната към момента версия на тези Общи условия.

8. Начин на плащане

Academy SSTrader приема плащания с Paypal. Таксите за обслужване ще се изчисляват в евро.

9. Покупки

Ако искате да закупите продукт или услуга, предоставена чрез нашия уебсайт, може да бъдете помолени да предоставите определена информация, свързана с вашата покупка, включително, но не само, номера на вашата кредитна или дебитна карта, датата на изтичане на вашата карта, вашия адрес за фактуриране , и вашата информация за доставка. Вие заявявате и гарантирате, че: (i) имате законното право да използвате всяка карта(и) или друг(и) начин(и) на плащане във връзка с която и да е Покупка; и че (ii) информацията, която ни предоставяте, е вярна, точна и пълна. Можем да използваме услугите на трети страни с цел улесняване на плащането и приключването на Покупките. С изпращането на вашата информация вие ни предоставяте правото да предоставим информацията на тези трети страни, предмет на нашата Политика за поверителност. Запазваме си правото да откажем или анулираме вашата поръчка по всяко време поради причини, включително, но не само: наличност на продукт или услуга, грешки в описанието или цената на продукта или услугата, грешка във вашата поръчка или други причини. Запазваме си правото да откажем или анулираме вашата поръчка, ако се подозира измама или неразрешена или незаконна транзакция.

10. Предоставяне на услугата

След регистрация и първо плащане ще ви бъде показана цялата използваема статистика и информация за футболни игри в системата Academy SSTrader.

11. Състезания, лотарии и промоции

Всички състезания, лотарии или други промоции (наричани заедно „Промоции“), предоставени чрез Услугата, могат да бъдат регулирани от правила, които са отделни от настоящите Общи условия. Ако участвате в промоции, моля, прегледайте приложимите правила, както и нашата Политика за поверителност. Ако правилата за промоция противоречат на настоящите Общи условия, ще се прилагат правилата за промоция.

12. Абонаменти

Някои части от Услугата се таксуват на базата на абонамент („Абонамент(и)“). Ще бъдете таксувани предварително на периодична и периодична база („Цикъл на фактуриране“). Циклите на таксуване ще бъдат зададени в зависимост от типа абонаментен план, който изберете при закупуване на Абонамент. В края на всеки цикъл на фактуриране вашият абонамент автоматично ще се поднови при същите условия, освен ако не го анулирате или Academy SSTrader не го анулира. Можете да отмените подновяването на абонамента си чрез страницата за управление на вашия онлайн акаунт по всяко време. Необходим е валиден начин на плащане за обработка на плащането за вашия абонамент. Вие трябва да предоставите на Academy SSTrader точна и пълна информация за фактуриране, която може да включва, но не само, пълно име, адрес, щат, пощенски код, телефонен номер и валидна информация за начин на плащане. С изпращането на такава информация за плащане, вие автоматично упълномощавате Academy SSTrader да начислява всички абонаментни такси, направени чрез вашия акаунт, за всички подобни платежни инструменти. Ако автоматичното таксуване не се случи по някаква причина, Academy SSTrader си запазва правото да прекрати достъпа ви до Услугата с незабавно действие.

13. Безплатна пробна версия

0.1. 7-дневният безплатен пробен период не е обвързващ и няма да бъдете таксувани, освен ако не анулирате абонамента преди изтичането на 7-дневния безплатен пробен период. Ако плащането е извършено, ние ще го приемем като потвърждение за използване на продукта. Няма да бъдат възстановявани суми. В края на вашия абонамент той автоматично ще се поднови, освен ако не анулирате абонамента си. Можете да анулирате по всяко време в рамките на периода на абонамента си.
0.2. Безплатната пробна версия ще продължи само за период от 7 дни. След 7 дни от безплатната пробна версия, редовната цена за Услугата ще бъде променена.
0.3. Всички клиенти, които участват в безплатната пробна версия, ще трябва да предоставят данни за платежната карта като част от процеса, за да позволят автоматични плащания, след като безплатният пробен период приключи.
0.4 Пробният период се отчита от вашия акаунт, както и от начина на плащане. Клиентът може да кандидатства за Пробния период само веднъж за уникален начин на плащане и акаунт. Когато Клиентът приложи отново същия метод на плащане за Безплатната пробна версия с различен акаунт, плащането ще бъде таксувано и не се възстановява.
0.5. Клиентите, които не желаят да продължат Услугата, след като безплатният пробен период приключи, трябва да анулират Услугата преди края на Пробния период.
0.6 Офертата важи само за нови клиенти, които са избрали опцията Безплатна пробна версия, когато се регистрират за нов пакет услуги.
0.7 Ще бъде изпратено известие, ако плащанията не успеят по някаква причина. Отговорност на клиентите е да се уверят, че данните за плащане са правилни, за да позволят успешни плащания за подновяване.
0.8. Academy SSTrader си запазва правото да премахне или анулира безплатната пробна оферта по всяко време.
0.9 Academy SSTrader си запазва правото да променя функциите на безплатната пробна оферта по всяко време.
0.10 Academy SSTrader има право да анулира безплатния пробен период и да спре/изтрие акаунта(ите), когато клиентът е нарушил някакви Условия.

14. Промени в таксите

Academy SSTrader, по свое усмотрение и по всяко време, може да променя абонаментните такси за Абонаментите. Всяка промяна в абонаментната такса ще влезе в сила в края на текущия цикъл на фактуриране.
Academy SSTrader ще ви предостави разумно предварително известие за всяка промяна в абонаментните такси, за да ви даде възможност да прекратите абонамента си, преди тази промяна да влезе в сила.
Продължаващото ви използване на Услугата след влизане в сила на промяната на абонаментната такса представлява вашето съгласие да заплатите променената сума на абонаментната такса.

15. Забранени употреби

Можете да използвате Услугата само за законни цели и в съответствие с Условията.

Вие се съгласявате да не използвате Услуга:

0.1. По какъвто и да е начин, който нарушава приложимото национално или международно законодателство или наредба.
0.2. За целите на експлоатация, нараняване или опит за експлоатация или нараняване на непълнолетни по какъвто и да е начин, като ги излага на неподходящо съдържание или по друг начин.
0.3. Да предавате или да осигурите изпращането на всякакви рекламни или промоционални материали, включително всякаква „нежелана поща“, „верижно писмо“, „спам“ или всякакви други подобни искания.
0.4. Да се ​​представите или да се опитате да се представяте за компания, служител на компанията, друг потребител или друго лице или юридическо лице.
0,5 По какъвто и да е начин, който нарушава правата на другите или по какъвто и да е начин е незаконен, заплашителен, измамнически или вреден, или във връзка с каквато и да е незаконна, незаконна, измамна или вредна цел или дейност.
0.6. Да участват в каквото и да е друго поведение, което ограничава или възпрепятства нечие използване или ползване на Услугата, или което, както е определено от нас, може да навреди или обиди Компанията или потребителите на Услугата или да ги изложи на отговорност.

Освен това се съгласявате да не:

0.1. Използвайте Услугата по какъвто и да е начин, който би могъл да деактивира, претовари, повреди или влоши Услугата или да попречи на използването на Услугата от друга страна, включително способността им да участват в дейности в реално време чрез Услугата.
0.2. Използвайте всеки робот, паяк или друго автоматично устройство, процес или средство за достъп до Услугата за всякакви цели, включително наблюдение или копиране на материалите в Услугата.
0.3. Използвайте какъвто и да е ръчен процес, за да наблюдавате или копирате материалите в Услугата или за друга неоторизирана цел без нашето предварително писмено съгласие.
0.4. Използвайте всяко устройство, софтуер или рутина, които пречат на правилното функциониране на Услугата.
0,5 Въведете всякакви вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или друг материал, който е злонамерен или технологично вреден.
0.6. Опит за неоторизиран достъп, намеса, повреждане или прекъсване на части от Услугата, сървъра, на който се съхранява Услугата, или който и да е сървър, компютър или база данни, свързани с Услугата.
0,7 Атакувайте услуга чрез атака за отказ на услуга или разпределена атака за отказ на услуга.
0,8 Вземете всякакви действия, които могат да повредят или фалшифицират рейтинга на компанията.
0.9. В противен случай се опитайте да попречите на правилната работа на Услугата.

16. Услугата No Use By Minors

е предназначена само за достъп и използване от лица на възраст най-малко осемнадесет (18) години. С достъпа или използването на Услугата вие гарантирате и заявявате, че сте на възраст поне осемнадесет (18) години и с пълните правомощия, права и капацитет да сключите това споразумение и да спазвате всички условия на Условията. Ако не сте навършили осемнадесет (18) години, ви е забранен както достъпът, така и използването на Услугата.

17. Сметки

Когато създадете акаунт при нас, вие гарантирате, че сте на възраст над 18 години и че информацията, която ни предоставяте, е точна, пълна и актуална по всяко време. Неточна, непълна или остаряла информация може да доведе до незабавно прекратяване на вашия акаунт в Услугата. Вие носите отговорност за запазването на поверителността на вашия акаунт и парола, включително, но не само, ограничаването на достъпа до вашия компютър и/или акаунт. Вие се съгласявате да поемете отговорност за всички дейности или действия, които се извършват под вашия акаунт и/или парола, независимо дали паролата ви е с нашата услуга или услуга на трета страна. Трябва да ни уведомите незабавно, след като разберете за всяко нарушение на сигурността или неоторизирано използване на вашия акаунт. Не можете да използвате като потребителско име името на друго лице или юридическо лице или което не е законно достъпно за използване, име или търговска марка, която е предмет на каквито и да е права на друго лице или юридическо лице, различно от вас, без подходящо разрешение. Не можете да използвате като потребителско име никакво име, което е обидно, вулгарно или нецензурно. Запазваме си правото да откажем услуга, да прекратим акаунти, да премахнем или редактираме съдържание или да анулираме поръчки по наше усмотрение.

18. Отчитане на грешки и обратна връзка

Можете да ни предоставите директно на info@academy.sstrader.com или чрез сайтове и инструменти на трети страни с информация и обратна връзка относно грешки, предложения за подобрения, идеи, проблеми, оплаквания и други въпроси, свързани с нашата Услуга („Обратна връзка“). Вие потвърждавате и се съгласявате, че: (i) няма да запазвате, придобивате или отстоявате каквото и да е право на интелектуална собственост или друго право, право на собственост или интерес във или към Обратната връзка; (ii) Компанията може да има идеи за развитие, подобни на Обратната връзка; (iii) Обратната връзка не съдържа поверителна информация или частна информация от вас или трета страна; и (iv) Компанията не е задължена за поверителност по отношение на Обратната връзка. В случай, че прехвърлянето на собствеността върху Обратната връзка не е възможно поради приложимите задължителни закони, Вие предоставяте на Компанията и нейните филиали ексклузивно, прехвърляемо, неотменимо, безплатно, подлицензирано,

19. Връзки към други уеб сайтове

Нашата услуга може да съдържа връзки към уеб сайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или контролирани от Academy SSTrader. Academy SSTrader няма контрол и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уеб сайтове или услуги на трети страни. Ние не гарантираме предложенията на никое от тези юридически лица/физически лица или техните уебсайтове. ВИЕ ПРИЗНАВАТЕ И СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ КОМПАНИЯТА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ, ПРЯКО ИЛИ НЕПРЯКО, ЗА ВСЯКАКВА ЩАТА ИЛИ ЗАГУБА, ПРИЧИНЕНА ИЛИ ЗА КОИТО СЕ ТВЪРДИ, ЧЕ СЕ ПРИЧИНЕНА ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС GOOIL, КОИТО СЪС СЕ ТАКИВА УЕБ САЙТОВЕ ИЛИ УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ. НАСТОЯЩО ВИ СЪВЕТВАМЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ УСЛОВИЯТА ЗА УСЛУГА И ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ВСЯКАКВИ УЕБ САЙТОВЕ ИЛИ УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, КОИТО ПОСЕЩАТЕ.

20. Отказ от гаранция

ТЕЗИ УСЛУГИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОТ КОМПАНИЯТА НА ОСНОВА „КАКТО Е“ И „КАКТО Е НАЛИЧНО“. КОМПАНИЯТА НЕ ПРАВИ НИКАКВИ ЗАЯВЛЕНИЯ ИЛИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКВЪВ ВИД, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБЕЛЕНИ, ОТНОСНО РАБОТАТА НА ТЕХНИТЕ УСЛУГИ, ИЛИ ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ МАТЕРИАЛИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ТЯХ. ВИЕ ИЗРИЧНО СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ТЕЗИ УСЛУГИ, ТЯХНОТО СЪДЪРЖАНИЕ И ВСЯКАКВИ УСЛУГИ ИЛИ АРТИКУЛИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ НАС, Е НА ВАШ СЪОБЩЕН РИСК. НИТО КОМПАНИЯТА, НИТО КОЯТО И ДА Е ЛИЦА, СВЪРЗАНО С КОМПАНИЯТА, НЕ ПРАВИ ГАРАНЦИЯ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПЪЛНОТАТА, СИГУРНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА, КАЧЕСТВОТО, ТОЧНОСТТА ИЛИ НАЛИЧНОСТТА НА УСЛУГИТЕ. БЕЗ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ГОРЕНОТО, НИТО КОМПАНИЯТА, НИТО НИКОЙ, СВЪРЗАН С КОМПАНИЯТА, ПРЕДСТАВЛЯВА ИЛИ ГАРАНТИРА, ЧЕ УСЛУГИТЕ, ТЕХНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ КАКВИ УСЛУГИ ИЛИ АРТИКУЛИ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ, НЕ ДОСТАВЯТ, НЕ ДОСТАВЯТ ГРЕШКИ ЧЕ ДЕФЕКТИ ЩЕ БЪДАТ КОРИГИРАНИ, ЧЕ УСЛУГИТЕ ИЛИ СЪРВЪРЪТ, КОЙТО ГО ПРАВИ ДОСТЪПЕН, СА БЕЗ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ ИЛИ ЧЕ УСЛУГИТЕ ИЛИ КАКВАТО И ДА Е УСЛУГИ ИЛИ АРТИКУЛИТЕ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯТ УСЛУГИТЕ, КОИТО СЕ ПОЛУЧАТ. С НАСТОЯЩЕТО КОМПАНИЯТА ОТКАЗВА ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВ ВИД, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБЕЛЕНИ, ЗАКОНОВЕ ИЛИ ДРУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧЕНО ДО ГАРАНЦИИ ЗА ТЪРГОВОСТ, НЕНАРУШЕНИЕ И ЗА ЦЕЛ. ГОРЕНОТО ГОРЕНО НЕ ВЛИЯ НА ГАРАНЦИИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИ Съгласно ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. С НАСТОЯЩЕТО КОМПАНИЯТА ОТКАЗВА ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВ ВИД, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБЕЛЕНИ, ЗАКОНОВЕ ИЛИ ДРУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧЕНО ДО ГАРАНЦИИ ЗА ТЪРГОВОСТ, НЕНАРУШЕНИЕ И ЗА ЦЕЛ. ГОРЕНОТО ГОРЕНО НЕ ВЛИЯ НА ГАРАНЦИИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИ Съгласно ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. С НАСТОЯЩЕТО КОМПАНИЯТА ОТКАЗВА ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВ ВИД, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБЕЛЕНИ, ЗАКОНОВЕ ИЛИ ДРУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧЕНО ДО ГАРАНЦИИ ЗА ТЪРГОВОСТ, НЕНАРУШЕНИЕ И ЗА ЦЕЛ. ГОРЕНОТО ГОРЕНО НЕ ВЛИЯ НА ГАРАНЦИИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИ Съгласно ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

21. Ограничение на отговорността

ОСВЕН КАТО ЗАБРАНЕНО ОТ ЗАКОНА, ВИЕ ЩЕ ДЪРЖИТЕ НАС И НАШИТЕ ДЛЪЖНИЦИ, ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ И АГЕНТИ БЕЗВРЕДНИ ЗА ВСЯКАКВИ КОСВЕНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, КОИТО СЕ ВЛИЯТ СПЕБ И АРБИТРАЖ, ИЛИ В ПРОЦЕС ИЛИ НА ОБЖАЛВАНЕ, АКО ИМА ДА ИМА, ДАЛИ СЕ ИНСТИТУИРА СПЕБ ИЛИ АРБИТРАЖ, ДАЛИ В ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОР, НЕГЛЯДИЯ ИЛИ ДРУГИ ДЕЛИКТИВНО ДЕЙСТВИЕ, НЕСЪВЪЗНАЧЕННО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ВСЯКАКВИ ИСКОВКИ ЗА ЛИЧНИ УВРЕДА, ФИНАНСОВИ ЩЕТИ ИЛИ ИМУЩЕСТВЕНИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ И ВСЯКО НАРУШАВАНЕ ОТ ВАС НА ВСЯКО ФЕДЕРАЛНО, ДЪРЖАВСКО ИЛИ МЕСТНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СТАТУТ, ПРАВИЛА, ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗРЕШЕНО НА ТАКИВА ЩЕТИ. ОСВЕН КАТО ЗАБРАНЕНО ОТ ЗАКОН, АКО ИМА ОТГОВОРНОСТ ОТ СТРАНА НА КОМПАНИЯТА, ТЯ ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕН ДО СУМАТА, ПЛАЩЕНА ЗА ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ, И ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЯМА ДА ИМА ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ. НЯКОИ ЩАТИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА НАКАЗАТЕЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ТАКАТО ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ОГРАНИЧЕНИЕ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГА ЗА ВАС.

22. Прекратяване

Ние можем да прекратим вашия акаунт и да забраним достъпа до Услугата незабавно, без предварително уведомление или отговорност, по наша собствена преценка, по каквато и да е причина и без ограничения, включително, но не само, нарушаване на Условията.
Ако искате да прекратите акаунта си, можете просто да преустановите използването на Услугата.
Всички клаузи на Условията, които по своето естество трябва да оцелеят при прекратяване, ще оцелеят и след прекратяване, включително, но без ограничение, разпоредби за собственост, отказ от гаранция, обезщетение и ограничения на отговорността.

23. Спиране

Можем да спрем вашия акаунт и да забраним достъпа до Услугата незабавно, без предварително уведомление или отговорност, по наша собствена преценка, по каквато и да е причина и без ограничения, включително, но не само, нарушаване на Условията.
Нашата система може да спре автоматично вашия акаунт, ако бъде открита употреба, която може да се счита за ненормална.
Това включва, но не се ограничава до следното:
0.1. По-висока употреба на уебсайт от средната (средната стойност се измерва чрез нашите собствени формули ръчно или автоматично и може да се промени по всяко време)
0.2. Всяко използване на уебсайта, което нашите собствени алгоритми смятат за подозрително
0.3. Използвайте който и да е робот, паяк или друго автоматично устройство, процес или средство за достъп до Услугата за всякакви цели, включително наблюдение или копиране на всеки от материалите на нашия уебсайт
0.4. Използване на уебсайта с браузър, плъгини или конфигурация, които могат да се използват за всякакви задачи за автоматизация
0.5. Използване на уебсайта с всеки софтуер, който не може да се счита за пълноценен уеб браузър

24. Приложимо право

Тези условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Естония, което приложимото право се прилага към споразумението, без да се вземат предвид неговите стълкновителни разпоредби. Неуспехът ни да наложим някое право или разпоредба от тези Условия няма да се счита за отказ от тези права. Ако някоя клауза на настоящите Условия бъде счетена за невалидна или неприложима от съд, останалите разпоредби на тези Условия ще останат в сила. Тези Условия представляват цялото споразумение между нас относно нашата Услуга и заменят и заменят всички предишни споразумения, които може да сме имали между нас относно Услугата.

25. Промени в Услугата

Запазваме си правото да оттеглим или променим нашата Услуга, както и всяка услуга или материал, които предоставяме чрез Услугата, по наше усмотрение без предизвестие. Ние няма да носим отговорност, ако по някаква причина цялата или част от Услугата е недостъпна по всяко време или за някакъв период. От време на време може да ограничим достъпа до някои части от Услугата или до цялата Услуга до потребители, включително регистрирани потребители.

26. Промени в Условията

Ние можем да променим Условията по всяко време, като публикуваме променените условия на този сайт. Ваша отговорност е да преглеждате периодично тези Условия. Продължаващото ви използване на Платформата след публикуването на ревизираните Условия означава, че приемате и сте съгласни с промените. Очаква се да проверявате тази страница често, за да сте наясно с всякакви промени, тъй като те са обвързващи за вас. Продължавайки да осъществявате достъп или да използвате нашата Услуга след влизане в сила на ревизии, вие се съгласявате да бъдете обвързани с ревизираните условия. Ако не сте съгласни с новите условия, вече нямате право да използвате Услугата.

27. Отказ и разделимост

Никакъв отказ от страна на Компанията от което и да е клауза или условие, изложени в Условията, не се счита за допълнителен или продължаващ отказ от такъв клауза или условие или отказ от което и да е друго клауза или условие, както и всеки неуспех на Компанията да предяви право или разпоредба съгласно Условията не представлява отказ от такова право или разпоредба. Ако някоя клауза на Условията бъде счетена от съд или друг съд с компетентна юрисдикция за невалидна, незаконна или неприложима по някаква причина, тази разпоредба ще бъде елиминирана или ограничена до минимална степен, така че останалите разпоредби на Условията да продължат в пълна сила и ефект.

28. Потвърждение

ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГА ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ НАС, ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ПРОЧЕТЕТЕ НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА УСЛУГА И СЪГЛАСЯТЕ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ ОТ ТЯХ.

Политика за поверителност

Вашата поверителност е много важна за нас. Съответно ние разработихме тази Политика, за да разберете как събираме, използваме, комуникираме и разкриваме и използваме лична информация. Следното очертава нашата политика за поверителност. Преди или по време на събирането на лична информация, ние ще идентифицираме целите, за които се събира информацията. Ние ще събираме и използваме лична информация единствено с цел изпълнение на посочените от нас цели и за други съвместими цели, освен ако не получим съгласието на съответното лице или както се изисква от закона.

Ние ще съхраняваме лична информация само толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнението на тези цели. Ние ще събираме лична информация по законни и справедливи средства и, когато е уместно, със знанието или съгласието на засегнатото лице. Личните данни трябва да са подходящи за целите, за които трябва да се използват, и, доколкото е необходимо за тези цели, трябва да бъдат точни, пълни и актуални.

Ние ще защитим личната информация чрез разумни предпазни мерки за сигурност срещу загуба или кражба, както и неоторизиран достъп, разкриване, копиране, използване или модификация. Ние ще направим лесно достъпна за клиентите информация за нашите политики и практики, свързани с управлението на лична информация. Ние се ангажираме да извършваме нашия бизнес в съответствие с тези принципи, за да гарантираме, че поверителността на личната информация е защитена и поддържана. Тази Политика за поверителност урежда начина, по който Academy SSTrader събира, използва, поддържа и разкрива информация, събрана от потребители (всеки, „Потребител“) на www.Academy SSTrader. com уебсайт („Сайт“). Тази политика за поверителност се отнася за Сайта и всички продукти и услуги, предлагани от Academy SSTrader.

Лична идентификационна информация

Можем да събираме лична идентификационна информация от Потребителите по различни начини, включително, но не само, когато Потребителите посещават нашия сайт, регистрират се на сайта, правят поръчка, абонират се за бюлетина, попълват формуляр и във връзка с други дейности, услуги, функции или ресурси, които предоставяме на нашия Сайт. Потребителите могат да бъдат поискани, според случая, име, имейл адрес, пощенски адрес, телефонен номер, информация за кредитна карта, номер за социално осигуряване. Ние ще събираме информация за лична идентификация от Потребителите само ако те доброволно ни предоставят такава информация. Потребителите винаги могат да откажат да предоставят лична идентификационна информация, освен че това може да им попречи да участват в определени дейности, свързани със сайта.

Нелична идентификационна информация

Можем да събираме нелична идентификационна информация за Потребителите, когато те взаимодействат с нашия Сайт. Неличната идентификационна информация може да включва името на браузъра, вида на компютъра и техническата информация за средствата за връзка на потребителите с нашите сайтове, като операционната система и използваните доставчици на интернет услуги и друга подобна информация.

Бисквитки на уеб браузър

Нашият сайт може да използва „бисквитки“ за подобряване на потребителското изживяване. Уеб браузърът на потребителя поставя бисквитки на твърдия диск за целите на съхраняване на записи и понякога за проследяване на информация за тях. Потребителят може да избере да настрои своя уеб браузър да отказва бисквитки или да ви предупреждава, когато бисквитките се изпращат. Ако го направят, имайте предвид, че някои части на сайта може да не функционират правилно.

Как използваме събраната информация

Academy SSTrader може да събира и използва лична информация на потребителите за следните цели: – За да подобрим обслужването на клиенти. Информацията, която предоставяте, ни помага да отговорим по-ефективно на вашите заявки за обслужване на клиенти и нужди от поддръжка.
– За да персонализираме потребителското изживяване Може да използваме информация в съвкупността, за да разберем как нашите потребители като група използват услугите и ресурсите, предоставени на нашия сайт.
– За да подобрим нашия сайт, може да използваме обратна връзка, която предоставяте, за да подобрим нашите продукти и услуги.
– За да обработваме плащания, можем да използваме информацията, която потребителите предоставят за себе си, когато правят поръчка, само за да предоставим услуга на тази поръчка. Ние не споделяме тази информация с външни лица, освен в степента, необходима за предоставяне на услугата.
– За споделяне на вашата информация с трети страни Може да споделяме или продаваме информация с трети страни за маркетинг или други цели.
– За изпращане на периодични имейли Можем да използваме имейл адреса, за да изпращаме информация за потребителя и актуализации, отнасящи се до тяхната поръчка. Може да се използва и за отговор на техните запитвания, въпроси и/или други искания. Ако Потребителят реши да се включи в нашия пощенски списък, той ще получава имейли, които могат да включват фирмени новини, актуализации, информация за свързани продукти или услуги и т.н. Ако по всяко време Потребителят иска да се откаже от получаване на бъдещи имейли, той може така че като се свържете с нас чрез нашия сайт.

Как защитаваме вашата информация

Ние приемаме подходящи практики за събиране, съхранение и обработка на данни и мерки за сигурност, за да защитим срещу неоторизиран достъп, промяна, разкриване или унищожаване на вашата лична информация, потребителско име, парола, информация за транзакции и данни, съхранявани на нашия Сайт.

Споделяне на вашата лична информация

Може да използваме доставчици на услуги от трети страни, за да ни помогнат да управляваме нашия бизнес и Сайта или да администрираме дейности от наше име, като изпращане на бюлетини или анкети. Може да споделим вашата информация с тези трети страни за тези ограничени цели, при условие че сте ни дали вашето разрешение.

Уебсайтове на трети страни

Потребителите могат да намерят рекламно или друго съдържание на нашия сайт, което препраща към сайтовете и услугите на нашите партньори, доставчици, рекламодатели, спонсори, лицензодатели и други трети страни. Ние не контролираме съдържанието или връзките, които се появяват на тези сайтове и не носим отговорност за практиките, използвани от уебсайтове, свързани към или от нашия сайт. Освен това тези сайтове или услуги, включително тяхното съдържание и връзки, може постоянно да се променят. Тези сайтове и услуги може да имат свои собствени политики за поверителност и политики за обслужване на клиенти. Сърфирането и взаимодействието на всеки друг уебсайт, включително уебсайтове, които имат връзка към нашия сайт, са предмет на собствените условия и политики на този уебсайт.

Рекламните

реклами, които се показват на нашия сайт, могат да бъдат доставяни на Потребители от рекламни партньори, които могат да задават бисквитки. Тези бисквитки позволяват на рекламния сървър да разпознава вашия компютър всеки път, когато ви изпраща онлайн реклама, за да събере нелична идентификационна информация за вас или други, които използват вашия компютър. Тази информация позволява на рекламните мрежи, наред с други неща, да доставят насочени реклами, които смятат, че ще представляват най-голям интерес за вас. Тази политика за поверителност не обхваща използването на бисквитки от който и да е рекламодател.

Google Adsense

Някои от рекламите може да се показват от Google. Използването от Google на бисквитката DART му позволява да показва реклами на Потребители въз основа на посещението им на нашия сайт и други сайтове в Интернет. DART използва „информация, която не позволява лично идентифициране“ и НЕ проследява лична информация за вас, като вашето име, имейл адрес, физически адрес и т.н. Можете да се откажете от използването на бисквитката DART, като посетите рекламата на Google и поверителността на съдържателната мрежа правила на http://www.google.com/privacy_ads.html

Доставчици трети страни, включително Google, използват бисквитки за показване на реклами въз основа на предишни посещения на потребител на вашия уебсайт или други уебсайтове.
Използването на рекламни бисквитки от Google позволява на него и неговите партньори да показват реклами на вашите потребители въз основа на посещението им на вашите сайтове и/или други сайтове в Интернет.

Потребителите могат да се откажат от персонализирана реклама, като посетят Настройки за реклами

(Алтернативно можете да насочите потребителите да се откажат от използването на бисквитки от трети страни доставчици за персонализирана реклама, като посетят www.aboutads.info.)

Промени в тази политика за поверителност

Academy SSTrader има право да актуализира тази политика за поверителност по всяко време. Когато го направим, ще преразгледаме актуализираната дата в долната част на тази страница. Насърчаваме потребителите често да проверяват тази страница за промени, за да бъдат информирани как помагаме за защитата на личната информация, която събираме. Вие потвърждавате и се съгласявате, че е ваша отговорност да преглеждате периодично тази политика за поверителност и да сте наясно с промените.

Вашето приемане на тези условия

Използвайки този сайт, вие означавате, че приемате тази политика. Ако не сте съгласни с тази политика, моля, не използвайте нашия сайт. Продължаващото ви използване на сайта след публикуването на промените в тази политика ще се счита, че приемате тези промени.

Свързване с нас

Ако имате въпроси относно тази Политика за поверителност, практиките на този сайт или вашите отношения с този сайт, моля, свържете се с нас по всяко време.

Политика за бисквитки

Уебсайтът Academy SSTrader („Уебсайтът“) използва бисквитки, за да предостави по-добра и по-персонализирана услуга на потребителите.
Тази Политика за бисквитки обяснява какво представляват бисквитките, как се използват на уебсайта и как да управлявате използването им.

Какво е бисквитка?

Бисквитките са малки текстови файлове, съдържащи малки количества информация, които се изпращат и съхраняват на вашия компютър, смартфон или друго устройство, когато влизате в уебсайт. След това бисквитките се изпращат обратно към първоначалния уебсайт при всяко следващо посещение или на друг уебсайт, който разпознава тази бисквитка. Бисквитките са полезни, защото позволяват на уебсайта да разпознае устройството на потребителя.

Можете да намерите повече информация за бисквитките на www.allaboutcookies.org.

Използване на бисквитки в уебсайта

Бисквитките се използват на уебсайта по редица причини. Това включва, но не се ограничава до следното: (i) да позволи на потребителите да влизат в акаунта си в Academy SSTrader;
(ii) да позволи на потребителите да избират предпочитания за влизане;
(iii) да наблюдава и събира информация за транзакции, поставени на уебсайта; и
(iv) с цел предотвратяване на измами и като цяло за защита на поверителността. Бисквитките обикновено се използват за подобряване и подобряване на потребителското изживяване. Някои от бисквитките, които използваме, са от съществено значение за функционирането на Уебсайта. Използването на бисквитки от Academy SSTrader на уебсайта попада в следните категории: Управление на сесиите – тези бисквитки са от съществено значение, за да позволят използването на уебсайта, те управляват информацията за сесиите и позволяват на потребителите да навигират през уебсайта.
Функционалност – тези бисквитки съхраняват информация, която ни позволява да запомним потребителските предпочитания, напр. предпочитан език, типове сортиране, настройки на медиите. Те се използват и за подобряване на изживяването на потребителите, като например спират на потребителите да им се показва едно и също съобщение два пъти.
Предотвратяване на измами – тези бисквитки съхраняват информация, която ни помага да спрем измамната употреба на уебсайта.
Проследяване – тези бисквитки ни позволяват да съхраняваме информация за това как потребителите са попаднали на уебсайта. Трябва да запишем това, за да можем по подходящ начин да плащаме на нашите филиали.
Анализ – тези бисквитки ни позволяват да разпознаваме и преброим броя на потребителите и да видим как потребителите се движат из нашия уебсайт, когато го използват. Това ни помага да подобрим начина, по който работи уебсайтът, например, като гарантираме, че потребителите намират лесно това, което търсят, и да предоставяме реклами и информация, които са по-подходящи за всеки потребител и неговите интереси, и да наблюдаваме ефективността на тези реклами и информация.
Academy SSTrader може от време на време да използва внимателно подбрани проследяващи и/или аналитични бисквитки на трети страни, за да подпомогне подобряването на уебсайта и услугите на Academy SSTrader за потребителите. Когато на уебсайта са предоставени връзки към уебсайтове на трети страни, важно е да запомните, че тези уебсайтове ще имат свои собствени бисквитки и политики за поверителност, които ще управляват всяка информация, която можете да подадете. Ако решите да използвате свързани уебсайтове на трети страни, моля, прочетете техните бисквитки и политики за поверителност, преди да го направите.

Управление на бисквитки

Ако искате да изтриете всички бисквитки, които вече са съхранени на вашия компютър, или да спрете бисквитките, които следят моделите ви на сърфиране в уебсайта, можете да го направите, като изтриете съществуващите си бисквитки и/или промените настройките за поверителност на вашия браузър (процесът, който Следвайте ще се различават от браузъра до браузъра). Ако искате повече информация за това как да деактивирате бисквитките или да промените настройките си за поверителност, моля, посетете www.allaboutcookies.org. Функцията „помощ“ на вашия браузър също трябва да ви каже как да направите това.
Моля, имайте предвид, че изтриването на нашите бисквитки или деактивирането на нашите бъдещи бисквитки означава, че може да нямате достъп до определени области или функции на уебсайта. Например, ако браузърът ви е настроен да деактивира „сесийните“ бисквитки, няма да можете да влезете в акаунта си в Academy SSTrader.

Поверителност и права на интелектуална собственост

Можете свободно да навигирате в Съдържанието, представено на Сайта, при условие че спазвате правата на интелектуална собственост, определени в Условията и Поверителността. 1. Academy SSTrader е регистрирана търговска марка и по този начин всички снимки, графики, видеоклипове, текстове, статии, софтуерен код, икони, оформления, знаци, цветови схеми и по-важното, системите за уведомяване са собственост на Academy SSTrader и създателя и са защитени от законите за интелектуална собственост. Като такива, те не могат да бъдат използвани или възпроизвеждани без предварителното писмено съгласие на Academy SSTrader.
1.1. Всички създадени персонализирани системи за уведомяване са съгласно Закона за интелектуалната собственост и принадлежат на Academy SSTrader и на създателя. Потребителите нямат право да копират, модифицират, разпространяват, дават на заем, отдават под наем, отдават под наем, споделят и най-важното, да продават която и да е от системите за уведомяване или изпратените от тях сигнали. Всяко от посочените действия е забранено и противоречи на Закона за интелектуалната собственост и ще доведе до незабавно прекратяване на акаунта.
1.2. Academy SSTrader и създателят на персонализираната система за уведомяване могат и ще използват защитата на закона за интелектуалната собственост срещу онези, които нанасят щети с неправомерните действия, посочени в точка 2.
Продажбата и споделянето на нещо под интелектуалната собственост означава автоматично, че собственикът (Academy SSTrader и създателят) има потенциална загуба на доходи и това ЩЕ СЕ ИЗИСКВА обратно от тези, които са нанесли щети със своите забранени действия.

2. Вие се съгласявате да разглеждате и третирате всички системи за избор и известяване като строго поверителни веднага щом ви бъдат предоставени официално и до края на съответното спортно състезание.
В това отношение Вие се съгласявате да не разкривате пряко или косвено или да разрешавате разкриването на цялата част от Изборите и известията на каквито и да било трети страни и на всяка друга медия освен Сайта.
2.1. Потребителят предприема всички необходими мерки, за да осигури непрекъснато и стриктно спазване на това задължение за поверителност.
Academy SSTrader и създателят на Избори и известия имат право да претендират за вреди от Потребителя в резултат на нарушаване на Потребителите на някое от гореспоменатите задължения.

Scroll to Top